Xuất khẩu lao động ngành Xây dựng

Công việc của ngành xây dựng bao gồm: vận hành thiết bị xây dựng, tô trát, coffa, mộc công nghiệp.
02-10-2020 09:07

 

Đơn hàng tuyển dụng

Đơn hàng tuyển xuất khẩu lao động đi Nhật tháng 4/2021

Các ứng viên có nhu cầu đi xuất khẩu lao động liên hệ công ty đăng ký dự tuyển tháng 4/2021

28-03-2021 23:48

...

Khách hàng & Đối tác