Xuất khẩu lao động ngành Xây dựng

Công việc của ngành xây dựng bao gồm: vận hành thiết bị xây dựng, tô trát, coffa, mộc công nghiệp.
02-10-2020 09:07

 

Đơn hàng tuyển dụng

Về kỳ thi Tokutei Ginou tại Nhật Bản

“Visa kỹ năng đặc định” đang là từ khóa được quan tâm hàng đầu với những người lao động mong muốn làm việc tại Nhật Bản. Để giúp người lao động có thông tin chính xác nhất về kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định này, sau đây chúng tôi xin chia sẻ những thông tin liên quan.

05-10-2020 08:01

...

Khách hàng & Đối tác