Xuất khẩu lao động ngành Điều dưỡng

Ngành điều dưỡng bao gồm công việc: chăm sóc người cao tuổi trong viện dưỡng lão hoặc làm trong bệnh viện.
02-10-2020 09:03

 

Đơn hàng tuyển dụng

Đơn hàng tuyển xuất khẩu lao động đi Nhật tháng 4/2021

Các ứng viên có nhu cầu đi xuất khẩu lao động liên hệ công ty đăng ký dự tuyển tháng 4/2021

28-03-2021 23:48

...

Khách hàng & Đối tác