Xuất khẩu lao động ngành Chế biến thực phẩm

Chế biến thực phẩm bao gồm các công việc như: làm cơm hộp, làm bánh, chế biến thủy sản, sơ chế rau của quả...
02-10-2020 09:05

 

Đơn hàng tuyển dụng

Đơn hàng tuyển xuất khẩu lao động đi Nhật tháng 4/2021

Các ứng viên có nhu cầu đi xuất khẩu lao động liên hệ công ty đăng ký dự tuyển tháng 4/2021

28-03-2021 23:48

...

Khách hàng & Đối tác