Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực Ông Nguyễn Đức Quốc - Giám đốc điều hành. Mọi thông tin xin liên hệ: 0919039420.
02-10-2020 03:15

 

Đơn hàng tuyển dụng

Về kỳ thi Tokutei Ginou tại Nhật Bản

“Visa kỹ năng đặc định” đang là từ khóa được quan tâm hàng đầu với những người lao động mong muốn làm việc tại Nhật Bản. Để giúp người lao động có thông tin chính xác nhất về kỳ thi đánh giá kỹ năng đặc định này, sau đây chúng tôi xin chia sẻ những thông tin liên quan.

05-10-2020 08:01

...

Khách hàng & Đối tác