Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực Ông Nguyễn Đức Quốc - Giám đốc điều hành. Mọi thông tin xin liên hệ: 0919039420.
02-10-2020 03:15

 

Đơn hàng tuyển dụng

Đơn hàng tuyển xuất khẩu lao động đi Nhật tháng 4/2021

Các ứng viên có nhu cầu đi xuất khẩu lao động liên hệ công ty đăng ký dự tuyển tháng 4/2021

28-03-2021 23:48

...

Khách hàng & Đối tác