...

Video: Cách đọc và viết bảng chữ cái Hiragana

Hiragana là loại chữ đầu tiên được người Nhật Bản dạy cho trẻ em. Đây là loại chữ mềm, thông dụng nhất.

08-07-2020 05:04

...

Khách hàng & Đối tác