Sau khi qua Nhật, muốn về Việt Nam có được hoàn tiền không?

Nếu sau khi em qua Nhật, nhưng thấy không phù hợp và muốn về lại Việt Nam thì có được hoàn nửa tiền không? Xin cảm ơn. (Trần Thị Hải Yến - Đà Nẵng)
29-07-2020 10:39

Chào bạn,

Khoản tiền các bạn đã đóng là phí thủ tục để sang Nhật Bản làm việc, nên các bạn đã sang Nhật Bản làm việc mà về nước giữa chừng thì sẽ không được hoàn lại phí đã nộp.

Thân ái,

TOP Xuất khẩu lao động

Hỏi đáp quy trình A-Z

Đơn hàng tuyển dụng

Đơn hàng tuyển xuất khẩu lao động đi Nhật tháng 4/2021

Các ứng viên có nhu cầu đi xuất khẩu lao động liên hệ công ty đăng ký dự tuyển tháng 4/2021

28-03-2021 23:48

...

Khách hàng & Đối tác