Những câu thành ngữ tiếng Nhật thông dụng nhất (Phần 2)

Người Nhật thường sử dụng tục ngữ, thành ngữ để biểu thị những suy nghĩ sâu xa, khó hiểu thành đơn giản và dễ nhớ. Bạn có thể thêm khảo 10 câu thành ngữ thông dụng nhất dưới đây nhé!
10-09-2020 11:06

 

 

 

TOP Xuất khẩu lao động

Đơn hàng tuyển dụng

Đơn hàng tuyển xuất khẩu lao động đi Nhật tháng 4/2021

Các ứng viên có nhu cầu đi xuất khẩu lao động liên hệ công ty đăng ký dự tuyển tháng 4/2021

28-03-2021 23:48

...

Khách hàng & Đối tác