Những câu thành ngữ tiếng Nhật thông dụng nhất (Phần 2)

Người Nhật thường sử dụng tục ngữ, thành ngữ để biểu thị những suy nghĩ sâu xa, khó hiểu thành đơn giản và dễ nhớ. Bạn có thể thêm khảo 10 câu thành ngữ thông dụng nhất dưới đây nhé!
10-09-2020 11:06

 

 

 

TOP Xuất khẩu lao động

Đơn hàng tuyển dụng

Tuyển thực tập sinh ngành hàn – tiện

TOCONTAP SAIGON

04-01-2022 03:32

Khách hàng & Đối tác