Form Đăng ký dự tuyển

Dưới đây là mẫu form Đăng ký dự tuyển dành cho ứng viên muốn tham gia tuyển dụng các ngành nghề xuất khẩu lao động.
06-10-2020 07:54
Ứng viên điền thông tin đăng ký dự tuyển vào biểu mẫu dưới đây và nhấn gửi
 

 

Đơn hàng tuyển dụng

Đơn hàng tuyển xuất khẩu lao động đi Nhật tháng 4/2021

Các ứng viên có nhu cầu đi xuất khẩu lao động liên hệ công ty đăng ký dự tuyển tháng 4/2021

28-03-2021 23:48

...

Khách hàng & Đối tác