Form Đăng ký dự tuyển

Dưới đây là mẫu form Đăng ký dự tuyển dành cho ứng viên muốn tham gia tuyển dụng các ngành nghề xuất khẩu lao động.
06-10-2020 07:54
Ứng viên điền thông tin đăng ký dự tuyển vào biểu mẫu dưới đây và nhấn gửi
 

 

Đơn hàng tuyển dụng

Tuyển thực tập sinh ngành hàn – tiện

TOCONTAP SAIGON

04-01-2022 03:32

Khách hàng & Đối tác