Thông tin chung

...

Thông báo tuyển lao động đi Nhật Bản làm việc theo chương trình thực tập sinh kỹ năng

Cty CP Đầu Tư Và Thương Mại Tạp Phẩm Sài Gòn (TOCONTAP SAIGON) là doanh nghiệp có chức năng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, hiện đang thưởng xuyên tuyển lao động đi Nhật Bản làm việc (theo chương trình thực tập sinh kỹ năng) gồm các ngành nghề và tiêu chuẩn tuyển như sau:

02-10-2020 08:52

...

Khách hàng & Đối tác