Kỹ sư

...

Chương trình phái cử Kỹ sư làm việc tại Nhật Bản

Công ty Tocontap Saigon từ năm 2007 đã bắt đầu chương trình phái cử kỹ sư đi làm việc tại Nhật Bản với các ngành cơ khí, công nghệ thông tin, điện-điện tử, kiến trúc, xây dựng làm việc tại thành phố Tokyo.

02-10-2020 09:09

...

Khách hàng & Đối tác