Giới thiệu

...

Giới thiệu xuất khẩu lao động TOCONTAP SAIGON

Cty TOCONTAP SAIGON đã hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động từ năm 2001.

02-10-2020 08:35

Phòng Phát triển thị trường

Phòng có chức năng phát triển thị trường trong và ngoài nước; Tuyển dụng kỹ sư, điều dưỡng sang Nhật làm việc; Du học; Triển khai các dự án.

30-09-2020 08:44

Tocontap SaiGon JSC tham gia Ngày hội tuyển dụng việc làm 2020

Tại “Ngày hội tuyển dụng, việc làm năm 2020” - Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH), ngày 26/6, Tocontap SaiGon đã tham gia tuyển dụng phỏng vấn trực tiếp các ứng viên lao động Nhật Bản.

08-07-2020 05:33

...

Khách hàng & Đối tác