Cách sử dụng lượng từ trong tiếng Nhật

Lượng từ là một cách nói liên quan đến số lượng, tuy nhiên trong tiếng Nhật chúng lại khá phong phú và có phần phức tạp hơn so với tiếng Việt. Hãy cùng TOP Xuất khẩu lao động tìm hiểu và học cách sử dụng nhé.
11-09-2020 08:15

TOP Xuất khẩu lao động

Đơn hàng tuyển dụng

Tuyển thực tập sinh ngành hàn – tiện

TOCONTAP SAIGON

04-01-2022 03:32

Khách hàng & Đối tác