Cách sử dụng lượng từ trong tiếng Nhật

Lượng từ là một cách nói liên quan đến số lượng, tuy nhiên trong tiếng Nhật chúng lại khá phong phú và có phần phức tạp hơn so với tiếng Việt. Hãy cùng TOP Xuất khẩu lao động tìm hiểu và học cách sử dụng nhé.
11-09-2020 08:15

TOP Xuất khẩu lao động

Đơn hàng tuyển dụng

Đơn hàng tuyển xuất khẩu lao động đi Nhật tháng 4/2021

Các ứng viên có nhu cầu đi xuất khẩu lao động liên hệ công ty đăng ký dự tuyển tháng 4/2021

28-03-2021 23:48

...

Khách hàng & Đối tác