Horenso là gì?

Nếu bạn hỏi bất cứ một người Nhật nào về phương pháp truyền thông nội bộ trong công ty của họ, bạn sẽ dễ dàng nhận được câu trả lời HORENSO

14-01-2021 06:44

Khách hàng & Đối tác